PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

D I N A S P E N D I D I K A N  D A N  K E B U D A Y A A N

SMK NEGERI 1 NEGERI BESAR

NPSN 10815033 NSS 1120808022

Jalan Jendral Sudirman No 02 Tegal Mukti-Negeri Besar

Email : esemkanebesa@yahoo.co.id www.smkn1negeribesar.sch.id

 WAY KANAN

 

 

 

 

 

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NEGERI BESAR

Nomor : 421.5/566/IV.04-20/2020

 

Tentang

 

PENETAPAN PESERTA DIDIK BARU

SMKN 1 NEGERI BESAR

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

 

Menimbang : Bahwa dalam rangka mempersiapkan Penerimaan Peserta Didik Baru SMKN 1 Negeri Besar TP. 2020/2021, maka perlu menetapkan Peserta Didik Baru TP. 2020/2021
Mengingat : 1. UU RI No.20/2003
    2. UU RI No.25/2009
    3. Edaran Kemdikbud No. 03 Th. 2019
    4. Permendiknas RI. No.23/2006
    5. Permendiknas RI No. 19/2007
    6. Permendiknas RI No. 22/2007
    7. Permendiknas RI No. 39/2008
Memperhatikan : Kelancaran mekanisme Administrasi Sekolah dan Program Sekolah
MEMUTUSKAN
Menetapkan    
Pertama : Nama-nama dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai Peserta Didik Baru Tp. 2020/2021 di SMKN 1 Negeri Besar yang dinyatakan LOLOS Verifikasi Berkas PPDB Online 2020;
Kedua : Masing-masing anggota panitia melaporkan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah;
Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan dalam keputusan ini, akan dibebankan kepada Anggaran Sekolah;
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan, sebagaiamna mestinya;
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
     

 

Ditetapkan di         : Negeri Besar

Pada Tanggal : 22 Juni 2020

Kepala Sekolah

 

dto

ADI WIDODO, S.P,M.T.I

NIP. 19781218 200604 1 011

Tembusan :

  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
  2. Komite Sekolah
  3. Semua Wakasek
  4. Ketua PPDB
  5. Semua Kaprodi
  6. Arsip Tata Usaha
  7. Arsip Manajemen Mutu Sekolah

 

Lampiran     : Sorat Keputusan Kepala SMKN 1 Negeri Besar

Nomor          : 421.5/566/IV.04-20/2020

Tanggal        : 22 Juni 2020

Tentang       : Penetapan Peserta Didik Baru TP. 2020/2021

 

 

PENETAPAN PESERTA DIDIK BARU

SMKN 1 NEGERI BESAR

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

 

 

MULTIMEDIA

 

No Nama JK Asal Sekolah Keterangan
1 RUDI HERIANTO PAMENAN Laki-laki SMPN 1 LAMPUNG BARAT  Diterima
2 SITI MUNAWAROH Perempuan MTS SA Tegal Mukti  Diterima
3 SITI NURKHOLIFAH Perempuan MTS SA Tegal Mukti  Diterima
4 TRI RAHMA SARI Perempuan Mtsn sa tegal mukti  Diterima
5 SETIO WATI Perempuan Smp karya bhakti  Diterima
6 ANISA NURKUMALA Perempuan SMPN 1 Negeri Besar  Diterima
7 PUTRI LENASARI Perempuan Smpn 1 negeri beaar  Diterima
8 EVA LESTARI Perempuan SMP KARYA BHAKTI  Diterima
9 RIA NATIKAH Perempuan SMPN 01 NEGERI BESAR  Diterima
10 RENI ERVIANA Perempuan SMPN Satu Atap Gedung Ratu  Diterima
11 NOVITA ARUM SARI Perempuan SMPN 1 Atap Gedung Ratu  Diterima
12 RAMA SUSANTO Laki-laki SMPN satu atap 1 TBU  Diterima
13 SONIAWATI Perempuan Smpn 1 negeri besar  Diterima
14 ALEX NANDA SAPUTRA Laki-laki Smpn 1 negeri besar  Diterima
15 DONI EPENDI Laki-laki SMPN 2 NEGERI BESAR  Diterima
16 SETIAWATI Perempuan SMP karya Bhakti  Diterima
17 SERLY MARSALINA Perempuan SMPN 03 Negeri Besar  Diterima
18 MELIYANI Perempuan Smp satu atap gedung ratu  Diterima
19 ADELIA HAKIM Perempuan Smp satu atap gedung ratu  Diterima
20 ALIT EKA SAPUTRA Laki-laki SMPN 3 WAY PENGUBUAN  Diterima
21 WAHYU NINGTIAS Perempuan Mts sa Tegal mukti  Diterima
22 SINTA LELA DESTIKA Perempuan MtsN 02 way kanan  Diterima
23 SUKMAWATI  Perempuan SMP KARYA BAKTI  Diterima
24 HARMOKO  Laki-laki SMPN 2 NEGERI BESAR  Diterima
25 LAUREL DWI SUTANTO  Laki-laki SMPN SATU ATAP  Diterima
26 RAHMA SUSANTO  Laki-laki SMPN SATU ATAP  Diterima
27 ADI SETIADI  Laki-laki MTS HIDAYATHOLIBIN  Diterima
28 LUCKI FRENDIKA  Laki-laki SMPN 3 NEBES  Diterima
29 KAVITA SARI  Perempuan SMPN SATU ATAP  Diterima
30 ONGKI SAPUTRA  Laki-laki SMPN 3 NEBES  Diterima
31 RONI SUHADA  Laki-laki SMPN 3 NEBES  Diterima
32 ADI SURTANTO  Laki-laki SMPN KARYA BAKTI  Diterima
33 INTAN SARTIKA  Perempuan SMPN 3 NEBES  Diterima
34 RANGGA ARNATA  Laki-laki SMPN SATU ATAP  Diterima
35 RENIKA DESTRIYANI  Perempuan SMPN 2 TBT  Diterima
36 ANISA REFIYANI  Perempuan SMPN 3 NEBES  Diterima

 

 

Negeri Besar, 22 Juni 2020

Kepala Sekolah

 

dto

ADI WIDODO, S.P,M.T.I

NIP. 19781218 200604 1 011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran     : Sorat Keputusan Kepala SMKN 1 Negeri Besar

Nomor          : 421.5/566/IV.04-20/2020

Tanggal        : 22 Juni 2020

Tentang       : Penetapan Peserta Didik Baru TP. 2020/2021

 

 

PENETAPAN PESERTA DIDIK BARU

SMKN 1 NEGERI BESAR

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

 

 

AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN

 

No Nama JK Asal Sekolah Keterangan
1 SENI FITRIYAH  Perempuan mts sa tegal mukti  Diterima
2 DWI SAPUTRI  Perempuan smpn 3 negeri besar  Diterima
3 LISA SILVIA  Perempuan mts sa tegal mukti  Diterima
4 DWI SAPUTRI  Perempuan smpn 3 negeri besar  Diterima
5 ARISFA WANDA PERTIWI  Perempuan mtsn 02 way kanan  Diterima
6 KHUSNUL KHOTIMAH  Perempuan smpn 3 negeri besar  Diterima
7 ANGGI NOVITASARI  Perempuan mts sa tegal mukti  Diterima
8 PUPUT FITRIYANI  Perempuan smpn 3 negeri besar  Diterima
9 EVI YUNITA  Perempuan smpn 3 negeri besar  Diterima
10 IKA FEBYANE  Perempuan smpn 3 negeri besar  Diterima
11 AUDI ALEXANDRA ZELLIYANTI  Perempuan smpn 3 negeri besar  Diterima
12 LULU APRIANTI  Perempuan smpn 3 negeri besar  Diterima
13 ROPINA  Perempuan smpn 1 atap satu tbu  Diterima
14 PUTRI LENASARI  Perempuan smpn 01 negeri besar  Diterima
15 FINCENTIA MARLINA  Perempuan smpn 01 negeri besar  Diterima
16 KUSNUL KHOTIMAH  Perempuan smpn 3 nebes  Diterima
17 PUTRI WIWIK A  Perempuan smp n 3 nebes  Diterima
18 INGGIT AMELIA P  Perempuan smpn 3 nebes  Diterima

 

 

Negeri Besar, 22 Juni 2020

Kepala Sekolah

 

dto

ADI WIDODO, S.P,M.T.I

NIP. 19781218 200604 1 011

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran     : Sorat Keputusan Kepala SMKN 1 Negeri Besar

Nomor          : 421.5/566/IV.04-20/2020

Tanggal        : 22 Juni 2020

Tentang       : Penetapan Peserta Didik Baru TP. 2020/2021

 

 

PENETAPAN PESERTA DIDIK BARU

SMKN 1 NEGERI BESAR

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

 

 

AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN

 

No Nama JK Asal Sekolah Keterangan
1 INDIYANA Perempuan SMP 3 negeri besar Diterima
2 AYU LESTARI Perempuan SMK karya Bhakti sp3 Diterima
3 DAVI ANATASIA Perempuan SMP karya Bhakti sp3 Diterima
4 RIA TIANA Perempuan Smpn 1 atap gedung ratu Diterima
5 FERY FERNANDA Laki-laki SMPN satu atap 1 TBU Diterima
6 RIAN Laki-laki SMPN 03 negeri besar Diterima
7 DAVA ANATASYA Perempuan SMP karya Bhakti Diterima
8 ALBERT DINO MARTINUS Laki-laki Smpn 1 NEGERI BESAR Diterima
9 RISQON NURDIYANTO Laki-laki Smpn 1 negeri besar Diterima
10 ALIF AFDILAH Laki-laki Smpn 1 negeri besar Diterima
11 HERI SUSANDA Laki-laki Smpn 3 nebes Diterima
12 RIYAN Laki-laki Smpn 3 nebes Diterima
13 DINO ALZARA Laki-laki Smp karya bakti Diterima
14 PERI FERNANDA Laki-laki Smpn satu atap Diterima
15 RIA TRIANA Perempuan Smpn satu atap Diterima
16 MUHENDRI Laki-laki Smpn 3 nebes Diterima
17 RUDI FAHRUDIN Laki-laki Smpn 3 besar besar Diterima
18 DAVA ANASTASYA Laki-laki SMPN KARYA BAKTI Diterima

 

 

Negeri Besar, 22 Juni 2020

Kepala Sekolah

dto

 

ADI WIDODO, S.P,M.T.I

NIP. 19781218 200604 1 011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran     : Sorat Keputusan Kepala SMKN 1 Negeri Besar

Nomor          : 421.5/566/IV.04-20/2020

Tanggal        : 22 Juni 2020

Tentang       : Penetapan Peserta Didik Baru TP. 2020/2021

 

 

PENETAPAN PESERTA DIDIK BARU

SMKN 1 NEGERI BESAR

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

 

 

TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR

 

No Nama JK Asal Sekolah Keterangan
1 SAHRUL GUNAWAN Laki-laki Smpn 03 negeri besar Diterima
2 RENDI DWI ARIYANTO Laki-laki SMPN 01 NEGERI BESAR Diterima
3 ADI SURYANTO Laki-laki Smp karya bhakti Diterima
4 DIMAS YUSANDA Laki-laki Smp karya bhakti Diterima
5 WAHYU BIMA SENA Laki-laki smpn gedung meneng.tulang bawang Diterima
6 FARID DWI NUGROHO Laki-laki MTSN tegal mukti Diterima
7 ANDI SAPUTRA Laki-laki SMP satu atap 1 TBU Diterima
8 SAINUL ARIFIN Laki-laki SMP KARYA BHAKTI Diterima
9 REFKY HEGAPERWIRA Laki-laki SMPN 03 Negeri Besar Diterima
10 ADI SURYANTO Laki-laki Smp karya bhakti Diterima
11 PURNOMO Laki-laki Smp Negeri 1 gedung meneng Diterima
12 UJANG SAPUTRA Laki-laki SMPN 3 NEBES Diterima
13 TRIONO Laki-laki SMPN 3 NEBES Diterima
14 RENDY BAGUS Laki-laki SMPN 3 NEBES Diterima
15 ARIFAI Laki-laki SMPN SATU ATAP Diterima
16 ADHITYA PRATAMA Laki-laki SMPN 3 NEBES Diterima
17 DAVID SAPUTRA Laki-laki Mts sa Tegal mukti Diterima
18 JOVYO ARDIAN SAPUTRA Laki-laki SMPN 3 NEBES Diterima
19 SAHRONI Laki-laki MTS SA TEGAL MUKTI Diterima
20 WAHYUDIN NURHIDAYAT Laki-laki MTS HIDAYATULTOLIBIN Diterima
21 JALALLUDIN ATTOHARI Laki-laki MTSN tegal mukti Diterima
22 VICKY ARDIANSYAH Laki-laki SMP Karya Bhakti Diterima

 

 

Negeri Besar, 22 Juni 2020

Kepala Sekolah

 

dto

ADI WIDODO, S.P,M.T.I

NIP. 19781218 200604 1 011